Voorwaarden

Klaver Agrarisch Vastgoed behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaver Agrarisch Vastgoed de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de Klaver Agrarisch Vastgoed website mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Klaver Agrarisch Vastgoed aan de samenstelling van de Klaver Agrarisch Vastgoed site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op de Klaver Agrarisch Vastgoed site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Klaver Agrarisch Vastgoed zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten de makelaar en uzelf heeft. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

Klik hier om de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM te downloaden (versie 2018)

AV NVM voor professionele opdrachtgevers

De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van februari 2023.

Klik hier om de AV NVM voor professionele opdrachtgevers te downloaden

Privacyverklaring en Erecode

Klik hier om de Erecode NVM te downloaden

Klik hier om de Cookieverklaring Klaver Agrarisch Vastgoed te downloaden
Klik hier om de Privacyverklaring Klaver Agrarisch Vastgoed te downloaden