Wat zijn Buitenkansen?

Dit zijn agrarische gronden met ontwikkelingsperspectief.

Met andere woorden: percelen die potentieel zeer geschikt zijn als nieuwbouwlocatie. Bijvoorbeeld omdat de grond dicht tegen een bestaande woonwijk of bedrijventerrein aan ligt. Of omdat het is opgenomen in een gemeentelijke of provinciale omgevingsvisie.

Sommigen noemen dit warme grond, wij noemen het Buitenkansen.

De woningnood is hoog. Heel Holland wacht op nieuwbouw. De opgaves worden vastgelegd in zogenaamde ‘woonakkoorden’, waarin gemeenten onderling afspraken maken over de aantallen te bouwen woningen.  In bijvoorbeeld het Westfries Woonakkoord (2020) hebben de zeven Westfriese gemeenten met de provincie Noord-Holland afgesproken dat er tot 2030 zo’n 16.000 nieuwe woningen komen. De beste locaties? Locaties die aansluiten op bestaande bebouwing. En locaties die dicht bij OV-knooppunten zijn gelegen.

Daarom kunt u goud in handen hebben!

Ligt uw perceel dicht bij bestaande bebouwing? Of er zelfs tegenaan? Klaver Agrarisch Vastgoed kan voor uw locatie nagaan of deze mogelijk in beeld is voor herbestemming. Wij weten waar gemeenten heel graag woningen zouden willen bouwen.

Als u dit samen met ons aanpakt, kunt u hier geweldig van profiteren.

Laat u bijstaan door
Klaver Agrarisch Vastgoed.

Wij zijn dé belangenbehartigers van agrarisch ondernemers. En van niemand anders. Wij werken dus niet voor ontwikkelaars of overheden voor aankoopbegeleiding, maar uitsluitend voor de boer. Wij hebben jarenlange ervaring met verkoop van perspectiefvolle grond. En een groot netwerk van ontwikkelaars opgebouwd, die we ‘warm’ maken voor uw grond. Dat maakt het verschil.

Verkoop uw grond tegen de beste prijs en voorwaarden.

Neem nu contact op voor een vrijblijvende afspraak